Nieuws

Mobiele mondzorg voor ouderen loont

Ouderen hebben vaak moeite om hun mondhygiëne op peil te houden, en de gevolgen van een slechte mondhygiëne kunnen ernstig zijn. Hoog tijd voor betere mondzorg voor ouderen. Mobiele mondzorg is hiervoor de perfecte oplossing vinden Henk Donker van het KNMT en Barbara Janssens van het UZ Gent.

Mobiele mondzorg voor ouderen loont

Bijna 90 procent van de kinderen tussen 5 en 13 jaar gaat jaarlijks naar de tandarts

Uit cijfers van Vektis Intelligence blijkt dat veel kinderen naar de tandarts gaan. 74% van de kinderen van 4 jaar en zelfs 88% van de kinderen in de leeftijdsgroep 5-13 jaar brengt jaarlijks een bezoek aan de tandarts. Voor alle kinderen (2-17 jaar) geldt dat veruit de meesten een periodieke controle ondergaan (2.4 miljoen). Ruim [...]

Bijna 90 procent van de kinderen tussen 5 en 13 jaar gaat jaarlijks naar de tandarts